Affärsjuridik

Zerohedge har 20 års erfarenhet av affärsjuridiska spörsmål. Vi har arbetat med affärsförsäljning, avtalsjuridik, affärsöverlåtelse, enteprenadsjuridiska frågor, skadestånd och mycket mer under våra verksamma år. Vi har genom hög utbildning, kompetens och erfarenhet hjälpt oss själva och andra att utveckla avtal och bland annat vunnit mål i Högsta domstolen.

Vi erbjuder bland annat hjälp inom:

Bolagsrätt:

Vi hjälper till i frågor som rör bolagsrätt och angränsande juridiska områden. Det kan handla om företagsstruktur, äganderätt och hantering av aktieägande. Det finns mycket som går att planera inom företaget genom exempelvis upprättande av avtal, men ibland händer oförutsedda saker som kan skapa problem. Det kan vara ekonomiska problem, osämjan mellan olika parter, eller att dina företagspartner av någon anledning inte längre vill, eller kan fortsätta som delägare. Vi hjälper dig både förebyggande, och med oförutsebara problem.

Företagsförvärv:

Vi på Zerohedge har arbetat med affärsmäkleri under lång tid och är därför experter när det kommer till frågor om företagsförvärv. Vi bistår er när det handlar om att köpa eller sälja ett bolag, samt allt som ingår i processer som dessa. Vi besiktigar ditt företag och lägger upp en strategisk plan anpassad efter era förutsättningar och brister. Vi ser även till att alla bindande avtal görs på ett lagenligt och korrekt vis, samt agerar rådgivare för bästa möjliga utfall i antingen ett köp eller en försäljning av ett bolag.

Avtalsrätt:

Behöver du hjälp med att tolka, utforma, tillämpa eller ändra avtal? Om du har problem med avtal i samband med köp, försäljning, försäkringar, krediter eller uppdragsgivning kan vi hjälpa dig med att eventuellt ogiltigförklara eller på annat sätt lindra olyckliga omständigheter som uppstått på grund av ett brutet, misstolkat eller otydligt avtal. Vi hjälper också till förebyggande genom att granska och tolka avtal åt dig, samt hjälper dig att utforma vattentäta avtal för framtida förhandlingar eller omständigheter.

Hör av dig till oss för att höra mer om vad vi kan bistå med.