Rekonstruktion

Zerohedge har som ambition att kunna hjälpa så många företag som möjligt, speciellt under nationell, och internationell ekonomisk kris. Då kan det vara nödvändigt att genomgå en rekonstruktion. Vi hjälper dig genom antingen formell eller informell rekonstruktion, beroende på vad som önskas och passar bäst för just ditt företag.

Informell rekonstruktion:

Den informella rekonstruktionen sker utanför rättsväsendet, vilket innebär att vi på Zerohedge hjälper företaget med att betala kontinuerliga utgifter, ställer in betalningar, samt starta förhandlingar med företagets borgenärer för att komma fram till en överenskommelse om hur skulder ska regleras.

Formell rekonstruktion:

Den formella rekonstruktionen är mer tidskrävande än den informella, men har sina fördelar. Skillnaden mellan den informella och formella rekonstruktionen är att i den formella skyddas företaget mot konkurs under tiden som rekonstruktionen pågår.

Vi kommer att vägleda och genomgå varje steg i den formella rekonstruktionen där vi i första skedet skickar in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om rekonstruktionen beviljas och utser rekonstruktör som vi tillsammans med er har föreslagit. Under varje rekonstruktion kommer vi tillsammans med företaget att kartlägga en plan för vilka åtgärder som behövs för att få företaget lönsamt samt hur vi uppnår en förlikning med företagets borgenärer.

Hör av dig till oss om du vill ha närmre information om hur vi arbetar med olika typer av rekonstruktioner: