Likvidation

Likvidation kan i vissa fall vara högst nödvändigt, har ditt företag haft ekonomiska problem redan innan en nationell ekonomisk kris kan det vara svårt att upprätthålla stabilitet med en rekonstruktion. Det kan också handla om att bolaget behöver läggas ner oavsett ekonomisk situation. Därför kommer Zerohedge på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt att hjälpa dig.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Kartlägga skulder
  • Juridiska tvister
  • Fördela eventuell vinst mellan aktieägare i bolaget